FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

‌‍औषधी खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 03/07/2024 - 12:51 PDF icon CamScanner 03-07-2024 12.34 (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 11/11/2023 - 12:29

Invitation for Bids

८०/८१ 11/11/2023 - 12:26

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/15/2023 - 14:58 PDF icon CamScanner 08-15-2023 14.52.pdf

शिलबन्दी दर भाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 06/12/2023 - 15:25 PDF icon CamScanner 06-12-2023 15.19 (1).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/20/2023 - 15:30 PDF icon CamScanner 04-20-2023 14.51.pdf

प्रस्तावन अह्वन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/16/2023 - 17:02 PDF icon CamScanner 04-13-2023 16.00.pdf

दर भाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/20/2021 - 16:38 PDF icon पत्रिका.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 13:26 PDF icon Tender Notice.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७६/७७ 02/16/2020 - 13:51 PDF icon बोलपत्रको सूचना 001.pdf

Pages