FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अा.व. २०७४।०७५, भाैतिक पूर्वाधार तर्फकाे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Thursday, November 29, 2018 - 13:01 PDF icon (भैातिक पूर्वाधार तर्फकेा) Annual progress report 074.075 001.pdf
महिला तथा बालबालिका इकार्इकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, अा.व. २०७४।०७५ ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 14:18 PDF icon अा.व.०७४।०७५ , महिला तथा बालबालिका विकास शाखाकाे प्रगति प्रतिवेदन 001.pdf
अा.व. २०७४।०७५, अार्थिक विकास (कृषि सेवा) शाखाकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 14:11 PDF icon krishi.pdf
अा.व. २०७४।०७५, अार्थिक विकास (पशु सेवा) शाखाकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 12:03 PDF icon पशु सेवा.pdf
२०७४ बैषाख देखि २०७४ चैत्र सम्म भएका जम्मा घटना दर्ताहरूकाे विवरण । ७५/७६ Wednesday, November 21, 2018 - 16:13 PDF icon घटना दर्ता २०७४ बैषाख देखि २०७४ चैत्र सम्म 001.pdf
अा.व. २०७४।०७५ काे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Wednesday, November 21, 2018 - 11:08 PDF icon presantation_ Mayadevi 075_076.pdf