FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अार्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Monday, November 8, 2021 - 1:11pm PDF icon बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन final.pdf, PDF icon प्रगति समिक्षा फाराम final pdf.pdf
अार्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७६/७७ Monday, November 8, 2021 - 1:09pm PDF icon Annual Improved report 076.077 final.pdf
अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७६/७७ Monday, November 8, 2021 - 1:05pm PDF icon Annual Improved report 075.076 final.pdf
अा.व. २०७४।०७५, भाैतिक पूर्वाधार तर्फकाे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Thursday, November 29, 2018 - 1:01pm PDF icon (भैातिक पूर्वाधार तर्फकेा) Annual progress report 074.075 001.pdf
महिला तथा बालबालिका इकार्इकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, अा.व. २०७४।०७५ ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 2:18pm PDF icon अा.व.०७४।०७५ , महिला तथा बालबालिका विकास शाखाकाे प्रगति प्रतिवेदन 001.pdf
अा.व. २०७४।०७५, अार्थिक विकास (कृषि सेवा) शाखाकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 2:11pm PDF icon krishi.pdf
अा.व. २०७४।०७५, अार्थिक विकास (पशु सेवा) शाखाकाे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Tuesday, November 27, 2018 - 12:03pm PDF icon पशु सेवा.pdf
२०७४ बैषाख देखि २०७४ चैत्र सम्म भएका जम्मा घटना दर्ताहरूकाे विवरण । ७५/७६ Wednesday, November 21, 2018 - 4:13pm PDF icon घटना दर्ता २०७४ बैषाख देखि २०७४ चैत्र सम्म 001.pdf
अा.व. २०७४।०७५ काे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Wednesday, November 21, 2018 - 11:08am PDF icon presantation_ Mayadevi 075_076.pdf