FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको बाह्रौ‌ गाउँसभाको दोस्रो बैठकबाट आ.व.२०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुतिकरण सम्पन्न भएका केही झलकहरू ।