FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको बाह्रौ‌ गाउँसभाको प्रथम बैठकबाट आ.व.२०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण सम्पन्न भएका केही झलकहरू । (मिति २०८० असार १० गते)