FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको दशाैं गाउँसभाको प्रथम बैठकबाट अा.व.२०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण सम्पन्न भएका केही झलकहरू । (मिति २०७९ असार १० गते)