FAQs Complain Problems

कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट बच्नका लागि यस गा.पा. अन्रतरगतका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा वडा अध्यक्षहरूलाई मास्क तथा सेनिटाईजर वितरण गर्दै ।