FAQs Complain Problems

एस‍.ई‍.ई. परीक्षा तथा कक्षा १२ मा उच्चतम अ‌ंक ल्याउने २ जना छात्र र २ जना छात्राहरुलाई गा‍उँपालिका अध्यक्ष द्धारा पुरस्कार स्वरुप साईकल वितरण गरिएका कार्यक्रमकाे केही झलकहरु ।